Начало

ФЕНОМЕНЪТ ЕКСТРАСЕНС

Още от дълбока древност имаме сведения за хора с невероятни способности, силно отличаващи се от общоприетите норми за вида хомосапиенс. Те са били наричани с най-различни имена - оракули, шамани, лечители, врачки, пророци, магьосници, чудотворци и т. н. На всеки етап от своето развитие човечеството е гледало по различен начин на невероятните дарби на тези хора. Понякога са били обявявани за светци или дори обожествявани, друг път са били преследвани като вещици. Някои са ги смятали за мошеници и шарлатани, а други - за притежатели на мистични свръхестествени сили. Днес, във века на науката и техниката, продължават да ни учудват подобни феномени класифицирани като телепатия, ясновидство, диагностика и лечение, телекинеза, пирокинеза, левитация и т. н. Притежателите на такива способности наричаме с обобщаващото наименование екстрасенси. То произхожда от латинската дума sensus (чувство) и в буквален превод означава свръхчувствителност.

Това не означава, че всеки, който се е закичил със званието екстрасенс, наистина притежава такива качества. По-голямата част от така наречените екстрасенси са чисти мошеници, търсещи лесна печалба за сметка на лековерието на хората. Такива са може би 80% "практикуващите екстрасенси". Голяма част от останалите 20% са хора с по-големи или по-малки психични отклонения, които обикновено сме склонни да охарактеризираме с определението хаховци. Те не са мошеници, но са убедени, че притежават свръхсетивни способности и с това въвеждат в заблуждение както себе си така и околните. Между тях има и съвсем нормални хора, които са сугестирани от четенето на езотерична, окултна и най-различна друга псевдонаучна литература. И накрая остава една малобройна групичка от хора (може би под 5%), които действително притежават някакви дарби. Обикновено се касае за много слаби прояви на феномена екстрасенс, които са с ниска повтаряемост и твърде слаб ефект, за да бъдат обективизирани. Но измежду тази малка група на реални екстрасенси понякога се намират отделни изключителни феномени. Те притежават достатъчно стабилни и възпроизводими умения, които могат да бъдат подложени на стриктна научна проверка, да бъдат изучавани и документирани. Такива феномени са изключителна рядкост - може би са в съотношение 1 към 1 милион от цялото населението на Земята.

В края на осемдесетте години в България бяха проведени поредица от медицински и други научни експерименти с екстрасенси, притежаващи някакви реални дарби. Те са подробно описани в книгата на Стефан Димитров ИНФОРМАЦИОННАТА ВСЕЛЕНА, която излезе на книжния пазар в края на 2011 година. Там авторът не само публикува изследванията на учените, но на базата на обобщените резултати от тях създава стройна научна теория, обясняваща принципът на тези явления. Настоящият сайт е посветен на изследванията в тази книга и има за цел да я допълва с нови данни и информация, когато се появят такива.