Начало ГАЛЕРИЯ ТЕЛЕСЕАНСИ

ТЕЛЕСЕАНСИ

Проф. д.м.н. д-р Светослав Данев провежда експерименти с екстрасенса Евгени Дубицки в своята лаборатория по психофизиология в Центъра по хигиена на труда и професионални заболявания към Медицинска академия.

Евгени Дубицки прави дистанциони сеанси в лабораторията на д-р Данев. Той обхожда с ръце въображаемото тяло на пациента, който си представя в съзнанието си. Така получава информация от действителния обект или упражнява въздействие върху него, което се отчита от уредите.

Д-р Данев обработва резултатите от експериментите със своята компюрна система за Анализ на сърдечната вариативност, която потвърждава ефекта от дистанционното безконтактно въздествие върху пациенти.

Д-р Табаков и Егени Дубицки обсъждат проведените експерименти.

Снимки: Стефан Димитров ©

Подробности относно тези експерименти може да прочетете в книгата ИНФОРМАЦИОННАТА ВСЕЛЕНА.
А в диска към книгата ще видите видеозапис на дистанционен сеанс на Евгени Дубицки.