Начало ГАЛЕРИЯ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕЖИВА МАТЕРИЯ

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕЖИВА МАТЕРИЯ

Проф. д.б.н. Любомир Кънчев, директор на института по Биология и имунология и на разможаването към БАН, обявява по националната телевизия резултатите от лабораторните изследванията на екстрасенси в неговия институт.

Екстрасенсът Валери Ваклинов променя PH на вода
в лабораторията на проф. Кънчев.

 

Милка Хаджиева от БАН коментира резултатите от
промяната на точката на топене на метала индий под
дистанционното въздействие на екстрасенса Йордан Иванов.

Снимки: Стефан Димитров ©

Подробности относно тези експерименти може да прочетете в книгата ИНФОРМАЦИОННАТА ВСЕЛЕНА.
А в диска към книгата ще видите видеозаписи от експериментите и интервюта с учените.